WQ-En-logo
HomeMain MenuConditionTariffLibraryAboutContactpdf
WeQiu » Persian Cultural Journal. Last Update: 28 April, 2015
دنیای وارونه

کانون خانواده جداً در خطر است

ΝΑ

■ کانون خانواده در تمامی جهان در خطر فروپاشی است

# نوشته: سید عامر هاشمی ©

برخی بر این باورند که فقط خانواده‌های ایرانی در معرض خطرند، اما اگر نیم نگاهی به سایر جوامع جهان بیفکنند، خواهند دید که تلویزیونهای ماهواره‌ای در سراسر جهان، یا مشغول تزریق سیاستند، و یا دربند کسب درآمد؛ و خطر آنانکه دربند کسب درآمدند، بسی بیش از آنانیست که سرگرم تزریق سیاستند زیرا بنظرشان، هدف، وسیله را توجیه می‌کند.

این تلویزیونها، برخی به عمد (مثل تلویزیون من و تو و بی بی سی و صدای آمریکا)، و بسیاری بسبب جهل و بخاطر کسب درآمد دارند کانون خانواده‌ها را (در کل جهان) متلاشی می‌کنند. چنین کسانی، از شدت نادانی مرتکب این اعمال می‌گردند و اینطور نیست که بپنداریم آنان می‌دانند که دارند چه می‌کنند؛ یعنی تصور نشود که آنان دارند از روی عقل چنین می‌کنند. حتی همان بی بی سی که دارد به عمد کانون خانواده را (گیریم که فقط در کشورهای فارسی زبان) تخریب می‌کند نیز از شدت نادانیست، زیرا اولاً این روش، بر خلاف اصول دموکراسی و حقوق بشریست که خود دم از آن می‌زنند، و در ثانی، هر تباهی در هر جای جهان پدید آید، آثارش به آنان نیز می‌رسد و عاقبت دود آن به چشم خودشان می‌رود. مثلاً اگر یکنفر با کسی دشمن باشد و از روی دشمنی، مرضی مسری را در خانهٌ دشمنش پخش نماید، آن بیماری، همچنان می‌آید تا آنکه عاقبت به خانهٌ خودش برسد؛ پس این گونه دشمنی را باید کمال نادانی دانست. پس آنانکه اینان را دوست می‌دانند نیز باید بدانند که چنین دوستانی از هر دشمنی دشمن‌ترند.

ناگفته نگذاریم که ما داریم با عقل خود قیاس می‌کنیم و بسا این قیاس، بجا نباشد زیرا هستند کسانیکه صفاتی مثل حسادت یا نفرت، عقلشان را زایل کرده باشد؛ مثلاً زنان به این سبب خودسوزی می‌کنند تا انتقام بگیرند، یعنی می‌دانند که خودسوزی، بدترین نوع خودکشی‌ست، و به عمد آن نوع خود کشی را انتخاب می‌کنند تا به طرف ضربه بزنند؛ یعنی در واقع، خودشان را می‌کشند تا بتوانند فقط به طرف ضربه بزنند؛ یعنی اگر نوع بدتری از خودکشی را به آنان بیاموزند، حتماً همان را برمی‌گزینند.

آورده‌اند که مردی غلامش را گفت: اگر کاری را که می‌گویم چاره کنی، ترا آزاد سازم و نیمی از ثروتم را بتو پردازم. غلام پرسید: آن چکار است؟ مرد گفت: خواهم شب هنگام با هم بر بام سرای فلانی رویم، و در آنجا سر از تنم جدا سازی و بروی. غلام با حیرت پرسید: این چه کاریست و سبب آن چیست؟ مرد گفت: من با آن فلان عداوتی دیرینه دارم و بسی اندیشیدم تا او را ضربتی زنم لکن نتوانستم، اکنون خواهم که بر بام خانه‌اش سر از تنم جدا سازی تا بلکه بکشتنم گرفتار آید.

خر عیسی گرش بمـکه برند ___ چون بیاید، هنوز خــر باشد

گفتیم که برخی بر این باورند که ملت ایران هدف تهاجم نرم افزاری و ناتوی فرهنگی گرفته است، لکن غرب اگرچه در تکنولوژی پیش است، اما در علوم عقلی بسی پس است؛ زیرا اولاً دارد ضد دموکراسی عمل می‌کند، و در ثانی، فساد و بی بندوباری را دارد در تمامی جهان منتشر می‌کند، لذا کانون خانواده در سراسر جهان در خطر است و این امر، مختص به ایران نیست، (مثلاً آیا مگر انتشار فیلمهای پورنو، تازگی دارد؟ و آیا مختص ایران ساخته می‌شود؟)؛ و سوم آنکه اگر جماعتی به این آسانی فریب فیس بوک و اینترت و تلویزیونهای ماهواره‌ای را بخورند، بینکم و بین الله، به چه درد می‌خورند؟ آیا بهتر نیست که نباشند؟

این خنده دار است که آدم فکر کند: تنها کشوری که از بلای (جهانی شدن) جان سالم بدر خواهد برد، کره شمالی خواهد بود؛ ولی اگر غرب و سایر کشورهای بی قید به همین روش ادامه دهند، بی‌شک چنین خواهد شد.

ما از تمامی کشورهای جهان توقع داریم که طبق قوانین خود، به اصول انسانی، و دموکراسی، و رعایت حقوق انسانها، و همچنین به اصل [عفت عمومی] که در قانون اساسی‌شان هست احترام بگذارند و آن را مراعات کنند ™

Divorce Democracy Democracy 2 Democracy 3

Π حرفِ اول و آخر:

● این وبسایت با هدف دیباگری و ترویج اصول انسانی ایجاد شده است.
● خواندن مطالب این وبسایت، مسئولیت آور است! زیرا انسان، مسئول دانسته‌های خویش است.
● این وبسایت، به قوانین کپی رایت پایبند است و هیچ مطلبی را از هیچ منبعی اقتباس نمی‌کند مگر با ذکر منبع.
● با کپی برداری و تغییر نام نویسنده و بازنشر مقالاتِ وبسایتها در وبلاگهای خود، وب فارسی را بی اعتبار نسازید!
● با استفاده از اینترنت و دیگر وسائل ارتباط جمعی، به فروش مواد آرایشی و محرک‌های جنسی نپردازید و بدانید که
_ چنین کارهایی، اثرات سوء و مخربی بر جامعه می‌گذارند و چنین شغلهایی، جز [جاکشی مدرن]، هیچ نامی ندارند!...

Chicken and Egg

TEA

Σ یک فنجان چای داغ

# تهیه، تدوین، نقد، تضمین و یا تألیف: دکتر نادر فراهانی ـ نیوزیلند.

Cup of tea

خر عیسی گرش بمـکه برند ___ چون بیاید، هنوز خــر باشد

گلستان سعدی

یکی را از وزرا پسری کودن بود؛ پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود؛ پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمیشود و مرا دیوانه کرد.

چون بُوَد اصل گــوهری قابل ___ تربیت را _ در او _ اثـر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کـرد ___ آهنی را کـه _ بد گـهر باشد
سگ بدریای هفتگانه بشوی ___ کــه چو تر شد، پلیدتر باشد
خر عیسی گرش بمـکه برند ___ چون بیاید، هنوز خـــر باشد

Π توضیح:
1 ـ تنها چیزی که (گویا) در جهان بعدالت قسمت شده عقل است، زیرا هیچکس نمی‌گوید عقل من کم است.
2 ـ همه چیز را می‌توان به دیگران آموخت جز عقل؛ و برای تعلیم عقل، هیچ مدرسه‌ای در جهان نبوده و نیست.

▼ گلستان سعدی ► باب هفتم در تأثیر تربیت Ў


index

A cup of tea
free hit counters
1
up This website is hosted by Iran Host web hosting.
tans
tans
tans